Switch to ADA Accessible Theme
Close Menu

Ang Malaking Epekto Ng Mga Aksidenteng Pagkabangga sa Likod ng Kotse Habang Mabagal ang Pagtakbo

The aftermath of a fender bender accident

Isa sa mga pinaka-pangkaraniwang uri ng aksidente ay ang banggaan sa likod ng sasakyan (fender-bender)  na marahil ay kinasasangkutan ng isang drayber na lumalabas sa isang parking lot o ang hindi pagtupad na pabagalin ang sasakyan at tumigil sa isang stop sign o traffic signal.Habang ang mga naturang aksidente ay maaaring magdulot lamang ng minimal na pagkasira ng mga sasakyan, pinapakita sa pag-aaral na kahit sa ganitong uri ng banggaan, ay maaaring maging sanhi ng pinsala na may pangmatagalang epekto. Sa ganitong aksidente, magiging mahirap ang paghingi ng danyos  sa kasangkot na driver o sa mga kompanya ng seguro (insurance company) nang walang bihasang tulong na legal dahil sa maliit na epekto nito kung titingnan mo, ngunit ito ay hindi too. Basahin ang iba pang impormasyon  tungkol sa mga ganitong uri ng pinsala at paghahabol resulta ng ganitong uri ng aksidente at banggaan, at makipag-ugnayan sa isang ekspertong abogado sa Rancho Cucamonga county at kung ikaw ay nasugatan dahil sa aksidente at pagkakabangga.

Ang mga banggaan sa likod, kahit na sa mabagal na pagtakbo, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Tinatantiya ng ilang mga mananaliksik na may 85 porsiyento ng lahat ng pinsala sa leeg na nakikita sa medical na pagsusri, ay nagresulta mula sa mga aksidente sa sasakyan, at 85% ng mga ito ay mula pagkabangga sa likod ng sasakyan. Gayunpaman, ang isang nakakagulat na bilang ng mga pinsalang iyon ay nagmula sa mga banggaan sa mabagal na pagtakbo (low speed collisions), ibig sabihin yaong mga wala pang 20 milya kada oras.

Ang biglaang pagkabangga ay maaaring maging sanhi ng pagkahiklat ng leeg sa pagkakatulak ng upuan sa gitnang bahagi ng katawan paabante habang ang kanilang ulo at leeg ay natulak paatras.Ang sobrang pagkahiklat ng leeg (Hyperextension)  at pagkahaltak ng katawan ay humahantong sa pinsal. Kahit na mabagal ang pagtakbo ng sasakyan sa naturang aksidente ay maaaring maging sanhi upang makaranas ng biglaang ( g-force acceleration) , hangga’t 2 g sa sasakyan at 5 g sa ulo ng mga nakasakay sa sasakyan kahit na ang aksidente ay naganap sa bilis lamang na 10 mph. Mas malubha ang epekto ng ganitong aksidente sa mga pasahero ng sasakyan kaysa sa mismong nabanggang sasakyan na nagreresulta sa mas malaking pinsala sa kanila.

Ayon sa mga ulat ng mga medikal na journal, ang epekto ng bangaan kahit na sa mas mababang bilis ng pagtakbo na may limang milya kada oras ay maaaring maging sanhi ng grabeng pinsala sa leeg at sipit-sipitan,  kabilang ang mga whiplash at herniated discs. Ang mga pinsalang ito ay maaaring humantong sa talamak na sakit, pamamanhid, panghihina, o pangmatagalang limitasyon sa paggalaw na aabot buwan o mas matagal pa. Ayon sa mga eksperto, 10 porsiyento ng mga nakasakay sa sasakyan na nabangga sa likod ng sasakyan ay magkakaroon ng “whiplash”. Samantala,  10-15 porsiyento ng mga ito ay magdudusa mula sa pinsala ng sipit-sipitan (cervical soft tissue injuries) pagkatapos aksidente. Ang mga pinsalang ito ay tumatagal ng buwan o taon para pagalingin, at sa ilang kaso ay nangangailangan ng operasyon.

May mga pag-aaral na rin ang isinasagawa tungkol sa mga epekto pagkabangga sa likod ng sasakyan sa sanggol na gumagamit ng nakaharap sa likod na upuan(rear-facing seats). Kahit na ang ganitong nakaharap sa likod na upuan ang kasalukuyang pinapaboran na paraan ng pag-upo para sa maliliit na bata, ang ganitong klaseng aksidente ay maaaring maging sanhi ng malubhang pinsala. Habang ang pag-aaral na nakatutok sa mas mataas na bilis banggaan (high speed collisions), kahit ang mababang-bilis na pagkabangga (low-speed collsion) ay maari pa ring maging sanhi ng malubhang pinsala sa mga batang. Kung ang ganitong aksidente y nangyari, ang dapat patingnan agad ng magulang ang bata sa isang doctor upang matiyak na walang panloob na pinsala na naganap, kahit na ang upuan ay bumalik sa normal nitong posisyon pagkatapos ng aksidente.

Ang Opisina ni John D. Lueck ay isang pinagkakatiwalaang tagapagtanggol ng personal na pinsala sa Rancho Cucamonga na may higit sa 35 taon ng serbisyo sa mga kliyente ng mga taga county ng San Bernardino at Los Angeles. Ang mga kasong ito ay nangangailangan ng bihasang representasyon upang matiyak na ang iyong mga pag-aangkin at pinsala ay maayos na maipagpatuloy. Kung ikaw o ang kilala mo ay malubhang nasaktan o namatay sa isang aksidente, makipag-ugnay sa abugado ng personal na pinsala sa katawan (personal injury lawyer) sa Rancho Cucamonga na si John D. Lueck sa 909-484-1963 para sa isang libreng paunang konsultasyon.

Facebook Twitter LinkedIn